SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA PLÀSTICA REPARADORA i ESTÉTICA (S.C.C.P.R.E.)

Que es la SCCPRE ?

La Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica (SCCPRE) és una societat científica que agrupa la majoria dels metges de Catalunya formats en aquesta especialitat quirúrgica.

La SCCPRE va néixer amb l’objectiu de compartir coneixements i experiències professionals entre els seus membres, potenciar i dignificar aquesta especialitat, vetllar per la professionalitat ètica i formació científica dels seus associats, així com donar suport als metges en formació, amb la finalitat última d’oferir la qualitat assistencial òptima per satisfer les necessitats de la ciutadania. Avui dia, es mantenen vigents aquests objectius fundacionals i ser membre de la Societat és sinònim d’una reconeguda qualitat científica i professional.

La SCCPRE seguirà treballant molts anys més per seguir dotant aquesta especialitat mèdica del professionalisme que requereix la seva activitat i perquè els metges acreditats amb el títol d’Especialista en Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica obtinguin el reconeixement públic necessari per garantir la millor assistència als pacients.


Que es la SCCPRE ?

La Sociedad Catalana de Cirugía Plástica Reparadora y Estética (SCCPRE) es una sociedad científica que agrupa la Mayoría de los Médicos de Cataluña formados en ESTA especialidad quirúrgica.

La SCCPRE nació con el Objetivo de compartir Conocimientos y Experiencias profesionales entre a los Sedes Miembros, potenciar y dignificar ESTA especialidad, velar por la profesionalidad ética y formación científica de Sus asociados, así como dar soporte LOS Médicos en formación, con la Finalidad última de ofrecer la calidad asistencial óptima para satisfacer los necesidades de la ciudadanía. Hoy día, se mantienen vigentes estos Objetivos fundacionales y ser Miembro de la Sociedad es sinónimo de 1 reconocida calidad científica y profesional.

La SCCPRE seguirá Trabajando muchos años más para seguir dotando ESTA especialidad médica del profesionalismo que requiere sume actividad y porque Los Médicos acreditados con el título de Especialista en Cirugía Plástica Reparadora y Estética obtengan el Reconocimiento público Necesario para garantizar la Mejor Asistencia LOS pacientes .

SCCPRE Dr. Joaquim Suñol - Cirurgia Plastica - Barcelona

SCCPRE Dr. Joaquim Suñol - Cirurgia Estetica - Barcelona

Puede ampliar la información sobre las distintas técnicas de Cirugía Plástica Estética que realiza
el Dr. Joaquim Suñol en: www.drsunol.com

© 2023 · Dr. Joaquim Suñol
BeAeternal · Cister 2 · Barcelona 08022 · España
Tel. Directo Consulta y WhatsApp: 686 646 078